שמחת בית השואבה תשפ"ד

יט תשרי תשפד

שמחת בית השואבה תשפ"ד

The Yeshivah's first ever Simchas Beis Hashoavo in London. 

The event was honoured with the presence of 

הרב אליהו גורביץ שליט"א, והרב שמחה פעלד שליט"א, והרב בן-ציון פירסטון שליט"א, who made the extensive effort to travel from Gateshead, as well as הרב חנוך זולצבכר שליט"א, who all joined in person. The Rosh HeYeshiva Shlita gave an adress via video link.

The achdus between current talmidim and alumni both young and old, proud fathers together with sons, was unparalleled.  It was truly an uplifting and energising event. Back to previous page